Trapezoidal Profiled Sheet Metal

Upotreba :

Krovno fasadni profil koristi se za pokrivanje manjih objekata, oblaganje hala, spuštenih plafona.

Pokrivna širina: 1120 mm

• MATERIJAL

TR 10/112

Krovno fasadni profil koristi se za pokrivanje manjih objekata, oblaganje hala, spuštenih plafona.

Tr 18/180 bez filca

Antikondezat - filc koji se nanosi na profil TR 18/180 sa sa unutrašnje strane pokrivača sprečavaorošavanje zbog razlike u spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi.

Tr 18/180 sa filcom

Nalazi svoju primenu u širokom asortimanu gradnje. Primenjuje se kao plafonski, fasadni i krovni lim.

Tr 18/180 bez filca

Antikondezat - filc koji se nanosi na profil TR 40/240 sa sa unutrašnje strane pokrivača sprečava orošavanje zbog razlike u spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi.

Tr 40/240 sa filcom

Trapezni lim 60/210 svoju najširu primenu pronalazi u pokrivanju industrijskih objekata.
Ima odlične statičke karakteristike  pa je pogodan kod velikih rastojanja oslonaca . To značajno umanjuje troškove gradnje.
Boju i dužinu bira kupac.

TR 60/210 bez filca

Antikondezant filc sprečava orošavanje - kondenz , koji nastaje kao rezultat razlike u spoljašnjoj i unutrašnjoj temperaturi. . Nanosi se sa unutrašnje strane trapeznog lima .