Trapezoidal Profiled Sheet Metal

Upotreba :

Krovno fasadni profil koristi se za pokrivanje manjih objekata, oblaganje hala, spuštenih plafona.

Pokrivna širina: 1120 mm

• MATERIJAL

TR 10/112

Krovno fasadni profil koristi se za pokrivanje manjih objekata, oblaganje hala, spuštenih plafona.

Tr 18/180 bez filca

Antikondezat - filc koji se nanosi na profil TR 18/180 sa sa unutrašnje strane pokrivača sprečavaorošavanje zbog razlike u spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi.

Tr 18/180 sa filcom

Nalazi svoju primenu u širokom asortimanu gradnje. Primenjuje se kao plafonski, fasadni i krovni lim.

Tr 18/180 bez filca

Antikondezat - filc koji se nanosi na profil TR 40/240 sa sa unutrašnje strane pokrivača sprečava orošavanje zbog razlike u spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi.

Tr 40/240 sa filcom

Ovaj tip trapeznog lima se preporučuje za pokrivanje manjih objekata i oblaganje hala .

Pokrivna širina: 1100 mm

MATERIJAL

TR 60/210 bez filca

Antikondezant filc sprečava orošavanje - kondenz , koji nastaje kao rezultat razlike u spoljašnjoj i unutrašnjoj temperaturi. . Nanosi se sa unutrašnje strane trapeznog lima .