TR 18/180 bez filca

Tr 18/180 bez filca
Tr 18/180 bez filca
Tr 18/180 bez filca

Krovno fasadni profil koristi se za pokrivanje manjih objekata, oblaganje hala, spuštenih plafona.

Pokrivna širina: 1070 mm

    Materijal:
  • pocinkovani čelični lim 0,4-0,7
  • plastificirani pocinkovani lim 0,4-0,7 u RAL boji
  • aluminijumski lim 0,4-0,7
  • plastificirani aluminijumski lim 0,4-0,7 u RAL boji

ulazna traka: 1250

dužina: do transportnih mogućnosti