TR 40/240 bez filca

Tr 18/180 bez filca
Tr 40/240 bez filca

Tr 40/240 Namenjen za pokrivanje krovova nagiba većeg od 4%. Moze se koristiti za pokrivanje kuća, pomoćnih objekata pa do proizvodnih hala, magacina, zgrada.

Pokrivna širina: 980 mm

    Materijal:
  • pocinkovani čelični lim 0,4-0,7
  • plastificirani pocinkovani lim 0,4-0,7 u RAL boji
  • aluminijum lim 0,4-0,7
  • plastificirani aluminijum lim 0,4-0,7 u RAL boji

ulazna traka: 1250 mm

dužina do transportnih mogućnosti