C-25

Spoj klasične estetike i savremenih materijala - reč je o proizvodu od čeličnog ili aluminijumskog lima.

C-25 bez filca

Krovni lim u obliku crepa proizvodimo i sa filcom. Filc ima ulogu da spreči kapanje kondenzata. Filc upija kondenzat.

C-25 sa filcom