TR 60/210 bez filca

TR 60/210 bez filca

Ovaj tip trapeznog lima se preporučuje za pokrivanje manjih objekata i oblaganje hala .

Pokrivna širina: 1100 mm

MATERIJAL

pocinkovani čelični lim 0,5-0,7 mm
plastificirani pocinkovani lim 0,5-0,7 mm u RAL boji
aluminijumski lim 0,7 mm
plastificirani aluminijumski lim 0,7 mm u RAL boji

.................................................
ulazna traka: 1250 mm
dužina do transportnih mogućnosti