C-25 sa filcom

C-25 sa filcom
C-25 sa filcom
C-25 sa filcom
C-25 sa filcom

Krovni lim u obliku crepa proizvodimo i sa filcom. Filc ima ulogu da spreči kapanje kondenzata. Filc upija kondenzat.